Ochranná mriežka proti dotyku a vniknutiu cudzích telies do ventilátora pre axiálny ventilátor DUCT-M