Potrubné axiálne ventilátory ,potrubné ventilátory do stropu,ventilátory na stenu ,priemyselné axiálne ventilátory,ventilátory do bytov hál.

Ventilátory sa používajú v prípadoch, keď je potrebný relatívny vysoký objem vzduchu a nízka odolnosť voči potrubiam. Napr .: doprava a ťažba, chladiace veže, rekuperácia tepla, vetranie a chladenie transformátorových staníc, všeobecné vetranie a odsávanie vzduchu

V prípade vysokej odolnosti proti potrubiam je možné vylúčiť. výroba viacstupňových systémov (dva ventilátory proti sebe). Pomocou tohto riešenia možno kinetickú energiu extrahovať a konvertovať na stlačenú energiu, takže je možné dosiahnuť 2,7-násobok vyššieho tlaku ako pri rovnakom priemere toho istého zariadenia.