Elektrické ohrievače typ ATC do kruhového potrubia s triakom, regulátorom tlaku a regulátorom teploty

Potrubné /kanálové/ elektrické ohrievače sú určené pre vykurovanie privádzaného vzduchu v potrubíventilačného systému. Ohrievače môžu byť použité v systémoch vykurovania, vetrania a klimatizácie pre rôzne priestory.Design,Kryt a svorkovnice sú vyrobené z pozinkovanej ocele a vykurovacie telesá sú z nerezovej ocele. Ohrievače sú vybavené gumovým tesnením pre pripojenie na vzduchové rozvody.NK potrubné ohrievače sú vybavené dvoma ochranami proti prehriatiu termostatu:základná ochrana s automatickým reštartom  pri prevádzkovej teplote.Po ochladení termostat uzavrie riadiaci obvod ohrievača automaticky.núdzové ochrana s ručným reštartom (prevádzková teplota 90 ° С).Každá štandardná veľkosť má niekoľko  typov. Vyššia  kapacita môže byť dosiahnutá pomocou inštalácie ohrievačov v sérii.Montáž.Konštrukcia ohrievača  zaisťuje jej montáž do kruhového potrubia v ľubovoľnej polohe pomocou svoriek.Smer prúdenia vzduchu musí zodpovedať ukazovateľu na jednotke. Tieto potrubné ohrievače môžu byť inštalované v ľubovoľnej polohe, okrem typu s elektrickou riadiacou jednotkou  aby sa zabránilo prenikaniu kvapaliny do jednotky.Montáž sa vykonáva takým spôsobom, aby bola umožnená jednotná distribúciu vzduchu pozdĺž celého prierezu.Vzduchový filter musí byť inštalovaný pred ohrievač vzduchu na ochranu vykurovacích prvkov proti znečisteniu.Minimálna vzdialenosť medzi ohrievačom a ďalšími systémovými prvkami má byť viac  ako dva spojovacie priemery.Tieto potrubné ohrievače sú určené pre minimálnu rýchlosť prúdenia 1,5 m / s s ​​maximálnou prevádzkovou výstupnou teplotou 40 ° CNapájanie ohrievača musí byť vypnuté, ak ventilátor nebeží.Pre zaistenie správnej a bezpečnej prevádzky môže byť použitý automatizačný systém na zabezpečenie komplexnej kontroly a ochrany:

  • automatické riadenie kapacity vykurovacích telies a vzduchu a teploty;
  • kontrola  jednotky pomocou snímača diferenčného tlaku;
  • napájanie je treba vypnúť v prípade vypnutia napájania ventilátora alebo poklesu rýchlosti prúdenia vzduchu, rovnako ako v prípade  prehriatie vstavaného termostatu ;