Priemyselné ventilátory,priemyselný ventilátor,axiélny priemyselný ventilátor,priemyselné ventilátory,priemyselný ventilátor,axiélny priemyselný ventilátor,priemyselné ventilátory,priemyselný ventilátor,axiélny priemyselný ventilátor,priemyselné ventilátory,priemyselný ventilátor,axiélny priemyselný ventilátor,priemyselné ventilátory,priemyselný ventilátor,axiélny priemyselný ventilátor,
Axiálne priemyselné ventilátory  okrúhly dizajn priemyselné ventilátory axiálne určené pre ventilačné systémy do rôznych priestorov, kde je požadovaná vysoká sacia kapacita pri relatívne nízkom systémovom odpore. 
Axiálne priemyselné ventilátory môžu byť použité pre priame odsávanie vzduchu. Axiálne a priemyselné ventilátory môžu byť namontované na vonkajších stenách.
Design:
Skelet axiálneho priemyselného ventilátora  je vyrobený z pozink.plechu natreté polymérovou vrstvou.. Svorkovnica je vybavená káblom pre vzdialené pripojenie.
Motor:
Axiálny priemyselný ventilátor je vybavený jednofázovým asynchrónnym motorom aje vybavený tepelnou ochrana proti prehriatiu s automatickým reštartom, rovnako ako s gulôčkovými ložiskami pre dlhšiu životnosť.
Priemyselné ventilátory,priemyselný ventilátor,axiélny priemyselný ventilátor,priemyselné ventilátory,priemyselný ventilátor,axiélny priemyselný ventilátor,priemyselné ventilátory,priemyselný ventilátor,axiélny priemyselný ventilátor,priemyselné ventilátory,priemyselný ventilátor,axiélny priemyselný ventilátor,priemyselné ventilátory,priemyselný ventilátor,axiélny priemyselný ventilátor,