Požiarna manžeta typu MG2 slúži ako ochrana proti šíreniu požiaru medzi požiarnymi úsekmi. Manžeta MG2 je schopná uzavrieť potrubné trasu z plastu (PVC, PE) a tým zabrániť šíreniu požiaru do okolia.

• manžety MG2 vykonané podľa STN EN 1366-3. Hodnoty požiarnej odolnosti klasifikované podľa STN EN 13 501-2: 2005. Požiarna odolnosť manžety pre ľahké priečky je EI 60-EI 90, pre murované priečky EI 120 a murované stropy EI 180. Hodnoty požiarnej odolnosti podľa použitia nájdete v nasledujúcej tabuľke.Geometrické veľkosti

MG2+R

100125160

Ød [mm]

100

125

160

ØD [mm]

143

182

215

L [mm]

85

105

105